Sorgeterapi

Individuell- och gruppterapi på mottagnigen i centrala Stockholm samt på distans via Skype/FaceTime

Egen sorgeforskning

 

 

2012 - Från sorg till professionellt samtasstöd i sorgearbetet efter en närståendes död. En kvalitativ studie utifrån fem sörjandes perspektiv. Ett examensarbete. ST Lukas utbildningsinstitut - Ersta Sköndal högskola. Tillgänlig på http: www.uppsatser.se/om/teresa+elfstrom/

2012 - Using narratives to express bereavement: An interviev study on professional female writers experiences that in their middle age have lost their mothers, en artikel i Open Journal of Nursing, 2012, 2, 41-47.

2004 - Skrivandets betydelse i sorgearbete. D-uppsats. Stockholms Universitet. Studie 1: Sörjande moderlösa kvinnors problematik. En kvalitativ analys av 18 moderlösa självbiografiska skönlitterära berättelser och kompleterande intervjuer. Studie 2: Skrivandets betydelse för bearbetningen av förlusten av en mor. En kvalitativ analys av litteraturstudier samt datamaterial från intervjuer med 15 författarinnor.

1999 - MODERLÖSHET och SORGBEARBETNING. Fem kvinnors berättelser om moderslösheten sedan barndomen och sorgebearbetningen. C-uppsats. Stockholms Universitet.

Tryck på rubriken för att få läsa en sammanfattning. Är du intresserad av att läsa hela studien/artikeln?

Vill du beställa en föreläsning om sorg/sorgearbete/sorgebearbettning bl.a. utifrån ovan stående forskning?

Välkommen att kontakta oss!