Sorgeterapi

Individuell- och gruppterapi på mottagningen - samt individuella samtal via FaceTime och Skype

ElfP-s policy

 

Etiska riktlinjer

Psykoterapeutiskt arbete bygger på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både patientens och psykoterapeutens integritet.  Legitimerad psykoterapeut, är skyldig att följa Patientlagen (2018:355, kapitel 9), vilket innebär respekt för patientens integritet, sekretess och kvalitetsäkring. 

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar d.v.s. förhållandet mellan patient och psykoterapeut ad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske.

Behandlingen börjar alltid med tre bedömningssamtal. Under det sista bedömningssamtalet upprättas ett terapikontrakt avseende typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar  (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppsäggningsvilkor - en månad i förväg) och priser för patientarvode, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod enligt nedan.

Patientarvoden 

- Individuell psykoterapi

Tre första bedömningssamtalen: 1300 kr för en terapisession á 60 min

PDT - Sorgeterapi- Existentiell Psykoterapi: 1300 kr för en terapisession á 60 min

EMDR- Ögonrörelse - Traumaterapi - vid patologisk sorg: 1600 kr för en terapisesion á 60 min

Handledning/Konsultation/Personlig utveckling: 1600 kr för en terapisession á 60 min -  vid betalning av ditt försäkringsbolag eller din arbetsgivare

- Grupp-psykoterapi

Sorgeterapi: 1200 kr för ett gruppsamtal á 120 min, inklusive fika

Betalningsvillkor

 Arvode för individuell behandling betalas senast två dagar innan kommande terapisession

- via Swischinbetalning till tfn 070 754 20 54, kopplad till Handelsbanken eller

- via inbetalning till Handelsbanken, clearingnummer 6124 - kontonummer 206 03 11 22

- För akutsamtal, inom fem dagar, betalas extra 300 kr för en terapisession á 60 min 

Arvode för hela gruppbehandlingen, 10 samtal, betalas senast en vecka innan första gruppsamtalet. 

OBS!

-  Det finns en möjlighet till distanskontakt - terapisamtal via FaceTime/Skype när du inte kan  komma till mottagningen p.g.a, sjukdom eller resor (vid sjukdom eller tjänsteresor) 

- Ej avbeställd tid, senast 48 timmar före planerad terapisession, debiteras för uteblivet besök.

- Vid betalning efter förfallodatum, senast två dagar före terapisessionen, debiteras ränta 20%.

- Psykoterapeuten är skyldig att erbjuda patienten en ny tid vid eventuella förhinder,             avbeställning av en planerad tid.

Vid behov av hjälp med finansering av terapi

- Fråga ditt hem-försäkringsbolag om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling. Man brukar har rätt till bidrag för tio krissamtal. Berätta att du har valt att gå i psykoterapi just hos mig. Uppge mitt namn och ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr. Försäkringsbolaget tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på at jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för hela behandlingen skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan.

- Be din arbetsgivare om ekonomiskt bidrag. Man kan få bidrag för 5-10 terapisamtal. Berätta om att du hittat en psykoterapeut, som du vill gå i psykoterapi hos. Uppge mitt namn, ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr som du vill få behandling av. Din arbetsgivare tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för behandling skickas direkt till din arbetsgivare. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan. 

- Sök lämpliga fonder på nätet.

- Be om ekonomiskt bistånd din församling inom Svenska Kyrkan, som har tillgång till olika  fonder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

Redigera denna sidokolumn.