Sorgeterapi

Individuell- och gruppterapi på mottagnigen i centrala Stockholm samt på distans via Skype/FaceTime

Om psykoterapeuten

 

Jag är utbildad legitimerad psykoterapeut i olika psykoterapeutiska metoder på olika universitetsutbildningar som är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen. Steg 1, grundutbildning i PDT och KBT på Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet. Steg 2, påbyggnadsutbildning i PDT - PsykoDynamisk insikTsterapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Kortidsterapi på S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola Stockholm. Därefter KBT-utbilding med inriktning på depressions och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Har även läst andra kurser: MI- Motiverande samtal och Lösnigsfokuserat arbetssätt, samt Att arbeta med sörjande inom hälso och sjukvården på Karolinska Institutet och Att leda grupper inom hälso- och sjukvården på Karolinska Institutet.

Jag har erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom öppen psykiatrisk vård såsom Ersta psykiatri, Svenska kyrkan, MINDSthlm- en privat psykiatrisk mottagning, flera vårdcentraler inom Stockolms Läns Landsting samt min egen mottagning, ElfströmskaPsykoterapin. 

Jag har sedan 1991 arbetat som kurator och psykoterapeut med psykiskt lidande och psykosocialt utsatta människor. Jag har erfarenhet av arbete med sörjande inom öppen psykiatrisk vård, primär vår - vårdcentraler, olika behandlingshem, Svenska kyrkan och skola. 

Sörjande människor är den grupp patienter som jag har särskilt starkt intresse för att arbeta med, både individuellt och i grupp. Jag har utfört flera vetenskapliga studier om den sörjande människans upplevelser av sitt sorgearbete och vägar till återhämtning, se "Egen sorgeforskning".

Som en engagerad och nyfiken på nya teoretiskatrender och metoder psykoterapeut är jag i en ständig utveckling genom att delta i olika utbildning och seminarier  av bl.a de föreningar, som jag är medlem i:

- Sällskapet för Existentiell Psykoterapi: www.sept.nu

- Jungstiftelsen: www.jungstiftelsen.org

- Riksföreningen Psykoterapicentrum - för legitimerade psykoterapeuter:

www.psykoterapicentrum.se 

- Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa: www.rkkh.n.nu