Sorgeterapi

 

 • Individuell Terapi

 • Gruppterapi

 • På distans via Skype/FaceTime

Jag sörjer, alltså finns jag...

Om sorg och sorgterapi

Sorg är en naturlig reaktion av en förlust, ofta efter att någon som stått oss nära, en människa, ett djur, har dött. Sorg är en naturlig del av livet som förändras med tiden men för att kunna gå vidare tvingas vi att omorientera oss. Detta kan vara en en stor livsomställning som ibland är svårt att klara av på egen hand då det kan handla om starka och motstridiga känslor såsom sorg och lättnad, kärlek och hat, skam och skuld, god/funktionell eller disfunktionell anknyttning.

Sorgearbete handlar om acceptans av förlusten samt om förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Det handlar också om att tillåta sig själv att gå vidare trots sorgen och saknaden. Dödsförlusten av en nära och kära närstående kan ofta väcka till livet djupa existentiela frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter det samt om Guds existens. Hur vi handskas med dessa frågor beror mycket av vår bakgrund, våra kulturella referensrammar samt om vi har har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familjen och vänner.

Sorgeterapi, individuell eller/och i grupp kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgearbete för att kunna åtrehämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden. Genom psykoterapeutiska samtal får du möjlighet till att samtala kring din sorg, din relation till den avlidne, meningen med livet och döden, andliga och paranormala upplevelser, din vardag samt allt annat som du funderar över. 

Behandlingen anpassas till dina behov och dina önskemål. Vi arbetar tillsammans utifrån beprovade terapeutiska metoder såsom Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, PDT - PsykoDynamiskinsiktTerapi, KBT- KognitivBeteendeTerapi. 

Även du, som inte bor i Stockholm eller är bortrest kan du få hjälp med att bearbeta din sorg på distans via Skype eller FaceTime. 

 

t-e-elfstrom.jpg

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad psykoterapeut

 
01.

Arbetssättet präglas av integrering av olika terapeutiska metoder i behandlingen av psykiskt lidande, som upplevs som försämring av livskvaliteten. 

 • PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi

 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi

 • PDT med inslag av KBT

 • Affektkortidsterapi

 • EMDR- Traumaterapi/ögonrörelseterapi

 • Existentiell psykoterapi

 • Stödjande samtal

02.

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta din speciella livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Den sociala gemenskapen med andra, som förstår vad du pratar om samt delar med sig av goda råd och tips, kan bidra till välbefinnande och bryta din ensamhet. 

 • Sorgegrupper som misst en anhöring

 • Sorgegrupper för dig som misst ett husdjur

03.

Individuell terapi på distans

via Skype eller Facetime

 

 
logo.png
 
Adress:
Valhallavägen 159
115 53 Stockholm
Stockhoms län, Sverige

Skicka e-mail
Tel: 070 754 20 54 - SMS
Skype: elfstromska
Webbsidor:
www.sorgeterapi.se
www.elfstromskapsykoterapin.se