top of page

Sorgeterapi

PDT- Psykodynamisk insiktsterapi, Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, KBT, MI- stödjande samtal, Personlig utveckling, Mindfulness


​    - på distans via Skype, WhatsApp, FaceTime,
       Messenger eller Telefonsamtal
     - på mottagningen i centrala Stockholm, Karlaplan

     Språk: svenska, engelska, tyska och polska 

 

Jag sörjer, alltså finns jag...

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad psykoterapeut

Sorg och sorgeterapi 

Sorg är känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som förekommer i en livskris efter förlust av en närstående människa eller husdjur, vid förlust av egen eller närståendes hälsa, separation, förlust av ägodelar eller arbete.

Dödsförlusten av en nära och kära närstående kan ofta väcka till livet djupa existentiella frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter det samt om Guds existens.
Hur vi handskas med dessa frågor beror mycket av vår bakgrund, våra kulturella referensramar samt om vi har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familjen och vänner. En del sörjande känner sig ensamma och har behov av professionell hjälp i sitt sorgearbete.

Sorgearbete - enligt Sigmund Freud, psykoanalysen fader, är ett hårt arbete som handlar om acceptans av förlusten och inte så sällan om förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne.
Det handlar också om att tillåta sig själv att gå vidare med livet trots sorgen och saknaden.

Sorgeterapi, individuell eller/och i grupp kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgearbete för att kunna återhämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden. Genom psykoterapeutiska samtal får du möjlighet till att samtala kring din sorg, din relation till den avlidne, meningen med livet och döden, andliga och paranormala upplevelser, din vardag samt allt annat som du funderar över. 

Behandlingen anpassas efter dina behov och dina önskemål.
Vi arbetar tillsammans utifrån beprovade terapeutiska metoder såsom: Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi och Stödjande samtal.
 

Om du inte  kan komma till min mottagning erbjuder jag hjälp med att bearbeta din sorg genom videomöten via Skype, FaceTime, WhatsApp, Messenger eller telefonsamtal.

Vi samtalar på svenska, engelska, tyska och polska.

 
Hjärtligt välkommen!


Tess Elfström

Leg. psykoterapeut
 

Senaste Inläggen

bottom of page