top of page

Acerca de

Par- och familjeterapi

Par- och familjeterapi lämpar sig för ett par eller familjemedlemmar som sörjer samma dödsförlust. Det är ganska vanligt att ett dödsfall i familjen kan orsaka en kris som är svår att bearbeta på egen hand. Detta i och med att sorg är individuell och därmed sörjer familjemedlemmar på olika sätt. Det kan också förekomma arvstvister som försämrar sorgearbetet. 

 

Terapin har för uppgift att hjälpa ett par eller familjemedlemmar att tillsammans gå igenom svårigheter och lösa de problem som hindrar sorgearbete och försämrar familjerelationer.

bottom of page