ElfP-s Policy & Priser

Etiska riktlinjer

Psykoterapeutiskt arbete bygger på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både patientens och psykoterapeutens integritet.  Legitimerad psykoterapeut är skyldig att följa Patientlagen (2018:355, kapitel 9), vilket innebär respekt för patientens integritet, sekretess och kvalitetsäkring. 

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar det vill säga förhållandet mellan patient och psykoterapeut vad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske.

Behandlingen börjar alltid med tre bedömningssamtal. Patientarvodet  för de tre bedömningssamtal betalas i förväg dock senast två dagar innan första bedömningsterapisamtalet, efter det att vi har fått din anmälan via formuläret. Anmälan är bindande. Skriv då i kommentarfältet "Anmälan: tre bedömningssamtal". 

Under bedömningssamtalet upprättas ett terapikontrakt avseende typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar  (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppläggningsvillkor - en månad i förväg) och  priser/patientarvoden, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod.

 
 

Patientarvoden 

Tre bedömningssamtal

 • tre terapisessioner á 45 min

Privat 3300:-  (ord. 3900:-)

Företag 3900:-  (ord. 4800:-)

PDT - Sorgeterapi- Existentiell Psykoterapi:

 • en terapisession á 45 min

Privat 1100:-  (ord. 1300:-)

Företag 1300:-  (ord. 1600:-)

EMDR- Ögonrörelse- Traumaterapi:

 • en terapisession á 45 min

Privat 1600:-

Företag 1900:-

Sorgeterapi

 • dubbel terapisession 2 X 45 min

 • 10 träffar

Privat: 6 000:-
Företag: 8 000:-

Betalning/Delbetalning via Klarna

Sorgegrupper 

 • 1:a Sorgegruppen: för dig som mist nära anhörig
   

 • 2:a Sorgegruppen: för dig som förlorat husdjur.
   

 • 10 träffar på mottagningen

 • längd à 90 min


Patientarvode för hela behandlingen:

Privatpersoner 6 000:- 

Företag 8 000:- 

Fakturering för företag

 • Individuell terapi som betalas av försäkringsbolag eller företag faktureras under benämning Handledning/Konsultation/Personlig utveckling

Betalningsvillkor

Nya patienter betalar patientarvode senast två dagar innan kommande terapisession. Ta med dig inbetalningsbeviset.

Etablerade patienter betalar patientarvode för hela månaden senast två dagar innan kommande månad:

- via inbetalning till Handelsbanken, Bg: 280-9580

För akutsamtal betalas extra 300 kr för en terapisession, á 45 min

OBS! Behandlingen är som en prenumeration, vilket bestäms av tydliga och fasta terapeutiska ramar som gynnar den terapeutiska läkningsprocessen och dess två partner, patienten och terapeuten. Därför är det INGET ÅTERBUD. Vid sjukdom eller resor erbjöds terapisamtal via FaceTime/Skype. Terapeuten är däremot skyldig att vid förhinder erbjuda en extra tid för utebliven terapisession.

 

- Vid betalning efter förfallodatum, senast två dagar före terapisessionen, debiteras 20% ränta.

Vid behov av hjälp med finansering av psykoterapi

- Fråga ditt hem-försäkringsbolag om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling. Man brukar har rätt till bidrag för tio krissamtal (tjugo krissamtal om man har Folksams HemPlus). Berätta att du har valt att gå i psykoterapi just hos mig. Uppge mitt namn och ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr. Försäkringsbolaget tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för hela behandlingen skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan.

- Be din arbetsgivare om ekonomiskt bidrag. Man kan få bidrag för 5-10 terapisamtal. Berätta om att du hittat en psykoterapeut, som du vill gå i psykoterapi hos. Uppge mitt namn, ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr som du vill få behandling av. Din arbetsgivare tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för behandling skickas direkt till din arbetsgivare. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan. 

- Sök lämpliga fonder på nätet: www.google.com 

- Ansök om ekonomiskt bistånd via Svenska Kyrkan, som har tillgång till olika fonder för behövande och som kan hjälpa dig att hitta rätt fond samt att fylla i ansökningsblanketter. 

http://www.svenskakyrkan.se

- Bokning och betalning - delbetalning är nu möjligt även via BokaDirekt.se och Klarna genom att du trycker på Boka tid.

2022-02-17 (6).png
 
Adress:
Valhallavägen 159
115 53 Stockholm
Stockhoms län, Sverige

Skicka e-mail
Tel: 070 754 20 54 - SMS
Skype: elfstromska
Webbsidor:
www.sorgeterapi.se
www.elfstromskapsykoterapin.se
 

 • Facebook