Gruppterapi

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta din speciella livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Den sociala gemenskapen med andra, som förstår vad du pratar om samt delar med sig av goda råd och tips, kan bidra till välbefinnande och bryta din ensamhet. Dessutom kan du få nya vänner för livet.

Vi träffas 8-12 gånger under två timmar (inklusive fika) varje eller varannan vecka en vardag (eftermiddag eller kväll) för att gå igenom den specifika problematiken som du lever med. Vi arbetar utifrån olika psykologiska teorier samt gruppens egna livserfarenheter. Anmälan sker löpande och när vi blir tillräckligt många, 7-9 personer, så startar vi. 

Se nedan för aktuella grupper. Det är begränsat antal platser!

Sorgegruppen

För dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår hur det känns att leva med sorgen och saknaden.

ElfströmskaPsykoterapin erbjuder följande sorgegrupper:

1-a Sorgegruppen

- för dig som mist en anhörig eller vän

 

Gruppen startar inom kort. Vi kommer att träffas vid åtta tillfällen om två terapitimmar. Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen :

Privatpersoner 8000:- 

Företag 10 000:- 

OBS: Begränsat antal platser

2-a Sorgegruppen

-  för dig som mist ditt älskade husdjur

Gruppen startar inom kort. Vi kommer att träffas vid åtta tillfällen om två terapitimmar. Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen :

Privatpersoner 8000:- 

Företag 10 000:- 

OBS: Begränsat antal platser

ElfströmskaPsykoterapin erbjuder även andra gruppterapier: