Gruppterapi

Sorgegruppen

För dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår hur det känns att leva med sorgen och saknaden.

ElfströmskaPsykoterapin erbjuder följande sorgegrupper:

1-a Sorgegruppen

- för dig som mist en anhörig eller vän

 

Gruppen startas torsdagen 27 februari kl 18.30- 20.30 

(två terapitimmar och fika).

 

Vi träffas varannan vecka, vid 8 tillfällen:

27/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 28/5, 11/5.  

Patientarvode för hela behandlingen:

9600:- (1200:-*8)

Företag 12 000:- (1500:-*8)

OBS: Begränsat antal platser

ElfströmskaPsykoterapin erbjuder även andra gruppterapier:

© 2020 by MajaElfström, Maja´s Projects: https://www.majasprojects.com ,