top of page

Gruppterapi

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta din speciella livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

 

Sorgegruppen är för dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår väl hur det känns för dig att sörja. 

Grupper startar kontinuerligt efter att några personer (7-10) har anmält sitt intresse för terapi på mottagningen eller på distans.
Det handlar om två typer av sorgegrupper. 

Välkommen med din anmälan!

Aktuella sorgegrupper:
 

1:a Sorgegruppen

- för dig som förlorat närstående

 

Träffens längd: à 90 min, på mottagningen
 

Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen, 8 dubbla terapisessioner:
6 400:-

Vid behov av ekomiskt stöd kan du kontakta din hemförsäkringsbolag, som brukar täcka kostnader för 10 krissamtal. 

Ny grupp

2:a Sorgegruppen

-  för dig som förlorat ditt husdjur

Träffens längd: à 90 min, på mottagningen

 

Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen, 8 dubbla terapisessioner :

6400:- 

 

Vid behov av ekomiskt stöd kan du kontakta din hemförsäkringsbolag, som brukar täcka kostnader för 10 krissamtal.

bottom of page