Jag sörjer, alltså finns jag...

Sorg är en naturlig reaktion av en förlust, ofta efter att någon som stått oss nära, en människa, ett djur, har dött. Sorg är en naturlig del av livet som förändras med tiden men för att kunna gå vidare tvingas vi att omorientera oss. Detta kan vara en en stor livsomställning som ibland är svårt att klara av på egen hand då det kan handla om starka och motstridiga känslor såsom sorg och lättnad, kärlek och hat, skam och skuld, god/funktionell eller disfunktionell anknyttning.

Sorgearbete handlar om acceptans av förlusten samt om förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Det handlar också om att tillåta sig själv att gå vidare trots sorgen och saknaden. Dödsförlusten av en nära och kära närstående kan ofta väcka till livet djupa existentiela frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter det samt om Guds existens. Hur vi handskas med dessa frågor beror mycket av vår bakgrund, våra kulturella referensrammar samt om vi har har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familjen och vänner.

Sorgeterapi, individuell eller/och i grupp kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgearbete för att kunna åtrehämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden. Genom psykoterapeutiska samtal får du möjlighet till att samtala kring din sorg, din relation till den avlidne, meningen med livet och döden, andliga och paranormala upplevelser, din vardag samt allt annat som du funderar över. 

Behandlingen anpassas till dina behov och dina önskemål. Vi arbetar tillsammans utifrån beprovade terapeutiska metoder såsom Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, PDT - PsykoDynamiskinsiktTerapi, KBT- KognitivBeteendeTerapi. 

Även du, som inte bor i Stockholm eller är bortrest och kan inte komma på samtal till min mottagning, kan du få hjälp med att bearbeta din sorg på distanskontakt via Skype eller FaceTime. 

 

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad psykoterapeut

Om sorg och sorgterapi

© 2020 by MajaElfström, Maja´s Projects: https://www.majasprojects.com ,info@majasprojects.com 

  • Facebook