top of page

Om ElfströmskaPsykoterapin

Välkommen till ElfströmskaPsykoterapin!  

Välkommen när du behöver:
 

 • prata av dig

 • bearbeta ditt liv och dina relationer 

 • bearbeta en livskris eller en besvärlig livsomställning  

 • hjälp med att hantera stress, utbrändhet/arbetsrelaterat stress

 • hjälp med att hantera överdriven oro och GAD/generaliserad ångestsyndrom 

 • hjälp vid existentiell ångest, dödsångest, tvångstankar

 • hjälp vid relationsproblematik och separation

 • bearbeta sorg, kris, trauma

 • bearbeta dina existenciella frågor kring menningen om livet och döden

 • bearbeta andliga och paranormala upplevelser/NDU- nära dödens upplevelser

 • hjälp med att förbättra självkänsla, självförtroende

 • hitta meningenen med ditt liv när du känner dig vilse

 • önskar leva enligt ditt sanna jag och inte utifrån andras förväntningar och krav 

 • utforska dina drömmar och livsmål

 • få tillbaka livsglädjen, känna dig mera vital och levande

 • få hjälp till självhjälp med att hitta konstruktiva lösningar som bryter gamla beteendemönster och förbättra ditt liv

 • träffa och få stöd av andra som befinner sig i en liknande livssituation (gruppterapi)
   

 

Tillsammans arbetar vi för att du:
 

 • får större självinsikt 

 • får bättre tillgång till dina inre salutogena - friska krafter

 • får ökad handlingsförmåga

 • mår bättre och kan leva ett meningsfullt liv här och nu utan att känna dig frustrerad och misslyckad  

 • kan blicka mot framtiden med tillförsikt

Förutsättningen för en lyckad behandling är att vi har en god terapeutisk arbetsallians och arbetar systematiskt utifrån vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder såsom:
 

 • PDT - PsykoDynamisk InsiktsTerapi 

 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - Traumaterapi 

 • Existentiell Psykoterapi

 • Sorgeterapi

 • MI -motiverande och stödjande samtal samt

 • Gruppterapi
   

Någon eller en kombination av dessa metoder kan vara avgörande hjälp till självhjälp vid bearbetning av inre omedvetna konflikter och återhämtning från psykiskt lidande och ett steg mot ökad självkännedom, bättre självförtroende och välbefinnande samt personlig utveckling.

 

 

 

2022-02-17 (6).png
 
Adress:
Valhallavägen 159
115 53 Stockholm
Stockhoms län, Sverige

Skicka e-mail
Tel: 070 754 20 54 - SMS
Skype: elfstromska
Webbsidor:
www.sorgeterapi.se
www.elfstromskapsykoterapin.se
 

bottom of page