Jag sörjer, alltså finns jag...

Sorg är en naturlig reaktion av en förlust, ofta efter att någon som stått oss nära, en människa, ett djur som har dött. Sorg är en naturlig del av livet som förändras med tiden men för att kunna gå vidare tvingas vi att omorientera oss.
Detta kan vara en en stor livsomställning som ibland är svårt att klara av på egen hand då det kan handla om starka och motstridiga känslor såsom sorg och lättnad, kärlek och hat, skam och skuld, god/funktionell eller disfunktionell anknytning.

Sorgearbete handlar om acceptans av förlusten samt om förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Det handlar också om att tillåta sig själv att gå vidare trots sorgen och saknaden. Dödsförlusten av en nära och kära närstående kan ofta väcka till livet djupa existentiela frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter det samt om Guds existens. Hur vi handskas med dessa frågor beror mycket av vår bakgrund, våra kulturella referensrammar samt om vi har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familjen och vänner.

Sorgeterapi, individuell eller/och i grupp kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgearbete för att kunna återhämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden. Genom psykoterapeutiska samtal får du möjlighet till att samtala kring din sorg, din relation till den avlidne, meningen med livet och döden, andliga och paranormala upplevelser, din vardag samt allt annat som du funderar över. 

Behandlingen anpassas till dina behov och dina önskemål.
Vi arbetar tillsammans utifrån beprovade terapeutiska metoder såsom: Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi och Stödjande samtal.

 

Även du, som inte bor i Stockholm eller är bortrest och kan inte komma på samtal till min mottagning, kan få hjälp med att bearbeta din sorg genom videomöten via Skype, FaceTime, WhatsApp, Messenger eller telefonsamtal.

Vi samtalar på svenska, engelska, tyska, ryska och polska. 

 

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad psykoterapeut

Om sorg och sorgterapi